weicon

Řadový občan už ani neví, jestli nemá podnikatelské schopnosti obviněného Tomáše Horáčka nakonec obdivovat. Jeho neutuchající nápady, kde všude se dá vydělat, jsou svým způsobem neskutečně nápadité. Problém je, že jsou také v rozporu se zákonem nebo morálkou.

Byť má vřelé vztahy jak s některými politiky, tak s NCOZ, která ho vyšetřuje pro jeho úplatkářství a manipulaci s veřejnými zakázkami, a jehož služeb v době jeho „bonzovací“ éry hojně využívá, sem tam přeci jenom narazí. Ať už se jedná o aktuální obvinění z ovlivňování veřejných zakázek nebo důsledně odvedenou kontrolu finančního úřadu v Ústí nad Labem k čerpání dotací, se kterou vás chceme podrobněji seznámit.

Díky vám máme v redakci k dispozici fotografie a stovky stran dokumentů včetně protokolu z kontroly finančního úřadu, a záznamy Horáčkových hovorů ze šifrovaných aplikací, ve kterých dává pokyny ke zpětné výrobě důkazů a háčkování si falešných svědků. Nezapomeňte si je poslechnout.

Předražená prací a žehlící linka

Inspirací pro prádelenský byznys byla Tomáši Horáčkovi zřejmě dotace, kterou na pořízení praček a sušiček dostala společnost Krajská zdravotní, a.s. Ta provozuje pět nemocnic na severu Čech. Protože měl pro takový byznys volnou nemovitost v Ústí nad Labem, dostal nápad na zřízení stejné prací, sušící a žehlící linky vč. několika míst pro šičky, kde bude moct čerpat dotace jak na pořízení linky, tak na nově vzniklá pracovní místa určená navíc pro invalidy.

Pointa byznysu ale nespočívala v provozování prádelny. Horáček viděl zisk v pořízení linky za papírově co nejvyšší cenu, protože čím vyšší pořizovací cena je, tím více získáte na dotacích, a můžete papírově fakturovat pro optimalizace daní dalších subjektů.

Na základě předloženého projektu byla schválená a vyplacená dotace pro (Horáčkovu) První chráněnou dílnu s.r.o., za kterou žádal jednatel Štercl, Horáčkův blízký přítel. Z druhé strany Horáček jako jednatel North Development s.r.o. poskytl prostory ve zmíněné nemovitosti a přes spřízněnou společnost Pragoperun s.r.o. se pořídila fakturačně předražená žehlící linka, pračky a sušičky, navíc s přenesou daňovou, jinými slovy nulovou, povinností, protože dotace by nepokrývala DPH. Tím Chráněnka dostala dotaci, která převyšovala skutečnou kupní hodnotu linky, byť ta mohla být o minimálně nižší o DPH. Pro účely dotace se tak hodnota linky prodražila minimálně o výši DPH.

Stačilo dále splnit dotační podmínku, že se linka do určité doby zprovozní a vytvoří v projektu slíbená pracovní místa a vše by bylo v naprostém pořádku. Uběhlo několik dní a linka dle účetnictví skutečně fungovala. První chráněná dílna vystavovala milionové faktury za prádlo prané nebo opravované pro prádelnu Chrištof s.r.o. Na první pohled žádný problém, kdyby ovšem po čase nepřišla nečekaná kontrola z finančního úřadu (FÚ) na plnění dotačních podmínek.  Ta na místě nenalezla vůbec nikoho, žehlící linka a pračky byly ještě zabaleny v originálním obalu a bez připojení k energiím, které nebyly k technologii zavedeny.

Finanční úřad: Je to dotační podvod!

V protokolu vystaveném po kontrole FÚ se doslova píše: „Z důkazních prostředků bylo zjištěno, že daňový subjekt (První chráněná dílna/ Barbora Horáčková – sestra majitele Tomáše Horáčka, v době kontroly jednatelka Chráněnky) cíl projektu nesplnil a pracovní místa nevytvořil.“ Dále pokračuje zjištěním, že daňový subjekt sice stroje (žehlící linku, průmyslové pračky a sušičky) pořídil, ale „nevyužil je na účel, který je stanovený v projektu“ a uvádí, že „..bylo zjištěno, že předmětné technologie pračky a sušičky nebyly v provozu.“ A my jen připomeneme – nebyly v provozu, byť mezi První chráněnou dílnou a společností Chrištof vesele putovaly faktury v milionových částkách za odvedenou práci.

Finanční úřad tedy došel k verdiktu, že se jedná o dotační podvod a požadoval vrácení dotací. Problém se nejprve snažil zachraňovat Horáčkův dvorní daňař Ing. Roubíček. Když mu ale došlo, že situaci jen tak ustát nepůjde, vložil se do toho sám Horáček na základě plné moci, a na pomoc povolal své konexe z politiky, konkrétně komunistického předsedu Filipa nebo Petru Buzkovou. Ti za něj na Ústeckém FÚ několikrát orodovali, ovšem bez úspěchu. (o jejich vztahu již dříve psal např. web novinky.cz)

Důkazy, které finanční úřad přivedly k danému zjištění

Prací a žehlící stroje Horáček přivezl 19. 12. 2015. Finanční úřad navštívil provoz až v říjnu 2016. Jak jejich kontrola zjistila šetřením na místě a zejména z výpisů o spotřebně energií, nebyla linka nikdy v provozu. Nicméně fakturace na společnost Chrištof s.r.o.za praní prádla v řádech milionů korun běžely již od 4. 1. 2016.

FÚ při kontrole zjistil, že v této době nemohly být stroje zapojené, protože nedošlo ke zvýšené spotřebě elektřiny a vody. V protokolu srovnává spotřebu za minulé roky, a ta je za dané období dokonce nižší.

Trhlinou v plánu Horáčka bylo, že koupil linku na vysokotlaký zemní plyn. Postavil ji ale do nemovitosti, kam taková přípojka nevedla. Jenže tu pořád máme vystavené obří faktury za odvedenou práci do doby příchodu FÚ koncem roku 2016. Faktury FÚ nadále rozporuje také z důvodu, že z hlediska objemu nebylo možné fakturované množství práce odvést vzhledem k délce potřebných pracích cyklů a počtu zaměstnanců na obsluhu.

A protože Horáček nemá rád, když mu někdo ryje v jeho pískovišti a rozbíjí jeho bábovky, začal obstarávat důkazy, dokumenty a svědky k tomu, aby dokázal, že se FÚ mýlí a on si dotace zaslouží.

Stavění Potěmkinovy vesnice

Sledujte teď prosím sadu argumentů: Chybějící plynovou přípojku prý nahradily propanbutanové lahve (ovšem s nedostatečným tlakem na provoz těchto strojů, ty správné přišly až v roce 2017). Extrémně nízkou spotřebu vody v nízkých hodnotách vysvětlil recyklací v nádrži a znovupoužíváním již vypuštěné vody. Nezapojené a nevybalené stroje byly prý jen z důvodu dočasného malování těsně před kontrolou z FÚ. A elektřina? Hodiny se rozbily, zaplatíme pokutu dodavateli energií (mnohem nižší částka než vrácení milionových dotací).

Finanční úřad si ale stál za svým a chtěl vidět všechny příslušné dokumenty. Horáček tedy musel přitvrdit a dodatečně obstarat vše tak, jako by linka několik měsíců skutečně běžela. Na nahrávkách telefonních hovorů, které má redakce k dispozici, slyšíme, jak své lidi instruuje zavázáním mlčenlivosti např. technika Motla, který zpětně potvrdil dokument o připojení linky.

Přepis Horáčkových instrukcí rok po kontrole:

Udělejme to s Motlem tak, aby to bylo bezpečný… dáme mu podepsat i nějakou mlčenlivost, ošetříme si to právně, uděláme k tomu předávací protokoly, že nám to dal, aby to sedělo. On to pak taky nebude moct popřít… (k poslechu tady)

K nevytvořeným pracovním místům zpětně tvoří dokumenty o podání inzerátu ve vydavatelství Metropol, který řídí jeho blízký přítel Morštadt, a jejich neobsazení svádí na to, že „nejsou lidi“.

epis Horáčkových instrukcí v roce 2017:

SMS Štercl - Horáček
SMS Štercl – Horáček

Teď jdu zadat do Metropolu inzerát, aby nám dohledali, že jsme před rokem, dvouma, třema lety inzerovali. Co si myslíte, že tam mám dát za inzerci? Přijmeme pro naši provozovnu v Ústí nad Labem pracovníky do šicí dílny: šičky, střihačky, technologii výroby, obsluhu žehlících strojů…něco takovýho? (k poslechu tady)

FÚ ale nadále rozporuje fakturované miliony k firmě Chrištof za praní prádla v testovacím režimu. Na základě odborných posudků dále uvádí, že na daný objem prádla by linku muselo obsluhovat patnáct osob, nikoli tři, které předložil (ze svých věrných) pan Horáček. V této spojitosti už nejde jen o dotační podvod Horáčka a První chráněné dílny, ale i o krácení daní na straně Chrištof. Horáček tak rozjíždí velkou výrobnu dokladů, kterou chce zpětně ukázat, že linka byla v provozu.

Přepis z roku 2017:

Bylo by dobrý si s Jindrou (Štercl – bývalý jednatel První chráněné dílny) ověřit, až budete u pana Motla, že nás ty lidi nepotopěj, až budou předvolaný jako svědci…mělo by se to skloubit s výpovědí pana Motla…na projektovou dokumentaci nemáme úhradu… nevím, jak to teď vymyslet. (k poslechu tady)

Přepis hovoru ředitele společnosti Chrištof s.r.o. z roku 2017:

No další prdel. Máme už jen razítka, který jsou s novou adresou. Razítka z roku 2016 už asi nenajdem. Posílám ti tímhle kanálem ty naskenovaný dokumenty, když seženu razítko, můžu je orazit. Můžem ale říkat, že je to orazítkovaný razítkem z provozu Brno, ale raději bych tam měl Sportovní, jak to bylo v roce 2016. Jinak protokoly jsem zkontroloval, jsou se správnejma datumama, se správným výstupem. (k poslechu tady)

Vrácení dotace Horáček ignoruje

Finanční úřad se snažil být objektivní, a tak porovnával provoz linky s totožným provozem v ústecké Krajské zdravotní. Ta pracuje se stejnými stroji. FÚ konstatuje: „Aby správce daně mohl v rámci objektivity získat představu o tom, jak běží chod prádelny především za chodu žehlící linky, neboť správce daně při opakovaném místním šetření u daňového subjektu nikdy neviděl žehlící linku v chodu, provedl místní šetření u Krajské zdravotní a.s. Žehlící linka byla dodána stejným dodavatelem Pragoperun spol. s r.o., ale fakturovaná částka byla mnohem vyšší pro První chráněnou dílnu než částka pro Krajskou zdravotní a.s. za stejnou linku, pouze s odlišným ohřevem.

Správce daně (FÚ) povolal také znalce, který konstatoval, že z důkazů jednoznačně plyne, že technologie nebyly připojeny na přívod plynu, tedy topné médium. Jako důkaz přikládá fotodokumentaci.

Nevytvoření pracovních míst dokládá důkazními prostředky z úřadu práce a z vyúčtování daně ze závislé činnosti.

Přepis Horáčkových instrukcí rok po kontrole:

…kontrola Chráněnky se týká nakoupených regálů a stolů a domácího kina. To domácí kino je ve Svádově, mělo by to být zapojené a funkční…poprosím vás o vyžádání faktury, aby na tý faktuře nebylo Samsung a to kino nebylo LG. … v Chráněnce tím pádem musí být co nejvíc regálů, a to nevím, jak uděláme…Až tam přijde ta píča (z FÚ), já tam budu chtít u toho bejt, tak tam budou muset být zprovozněný i pračky, sušky… Já jsem jí poskytl fotky, podle toho to připravíme, případně je budeme muset převíst. (k poslechu tady)

Na základě vyrobených důkazů závěrem FÚ stanovuje, že všechny (v protokolu) popsané skutečnosti vedly ke vzniku pochybností, že byl projekt realizován v souladu se žádostí o poskytnutí dotace. Předložené důkazní prostředky ze strany daňového subjektu nevyvrátily pochybnosti, byly neúplné, vykazovaly rozdíly, neměly vypovídající hodnotu, byly dokládány opakovaně stejné. Z účelu a cílů byla naplněna pouze polovina, a to pořízení technologií, nebylo realizováno vytvoření pracovních míst.

Finanční úřad rozhodl, že musí být vráceno 50 % z poskytnutých dotací, a to:

 • šicí stroje a žehlící linka: poskytnutá dotace 11 950 000 Kč, vrací 5 975 000 Kč
 • technika pro výrobu oděvů: poskytnutá dotace 6 350 000, vrací 3 175 000 Kč

Jak to dopadlo?

Horáčkovsky. Současný stav je takový, že Horáčkova První chráněná dílna se nachází před rozhodnutím o úpadku. 

Soud v usnesení píše:

V době podání insolvenčního návrhu měl navrhovatel a) k dispozici důkazy, že ve vztahu ke státní správě si dlužník (První chráněná dílna) své povinnosti neplnil ani řádně ani včas, naopak, neplnil je vůbec. Ve vztahu k Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj (dále jen „Finanční úřad“) bylo vydáno rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem dlužníka pro částku 12 987 540 Kč, a dále pro částku 8 036 150 Kč, to v situaci, kdy na nich jsou zřízena další zástavní práva bankovních ústavů od roku 2011, 2015, 2017, jejichž výše plně konzumuje jakoukoliv cenu těchto nemovitých věcí. Sama předběžná správkyně ve své zprávě konstatuje, že pohledávky státu jsou pravomocné a dlužník se úhradě těchto závazků, které svojí podstatou vyplývají z porušení pravidel rozpočtové kázně, chce bránit kasační stížností, když ve správní žalobě neuspěl. Pohledávka státu je však vymahatelným rozhodnutím, kterou dlužník neplní. Podání správní žaloby nemění nic na tom, že tato pohledávka je, uhrazena nebyla a dlužník na její úhradu zjevně nemá finanční krytí.

Pohledem do katastru nemovitostí vidíme, že ve Svádově (nemovitost ve vlastnictví Chráněnky, viz přepis hovoru o kontrole) je z 20. dubna 2017 zástavní právo ústeckého FÚ ve výši 12 987 540 Kč a z 19. 9. 2019 na částku 8 036 150 Kč. Z prosince 2018 tu pak vidíme exekuční příkaz k prodeji nemovitého majetku První chráněné dílny.

A Tomáš Horáček? Zatím je na svobodě. Propuštěný na kauci čeká na proces v případu ovlivňování veřejných zakázek v nemocnicích Na Bulovce a Na Františku.

————————————————————————————————————————————————

Tomáš Horáček se s podvody nezastavil ani ve vazbě, kdy jako číslo své advokátky nahlásil telefon, který spravovala jeho sestra Barbora Horáčková (2016-19 jednatelka První chráněné dílny), přes kterou se mu podařilo ovlivnit svědkyni. Barbora Horáčková je za tento čin obviněná. Horáčka zastupuje advokátní kancelář Teryngel & Partneři (Ryslová,Říha a Jašek). Je to ta kancelář, která uplácela soudce pražského Vrchního soudu a protiprávně ovlivňovala kauzy v Horáčkův prospěch. Zda úspěšně, se neví.

První chráněná dílna je jeden z byznysů lobbisty Horáčka. Podle Hlídače státu společnost uzavřela od roku 2016 600 smluv za celkem 725 milionů Kč. Jako dodavatel se vyskytuje v 457 veřejných zakázkach a zároveň dostala 69 dotací v celkové hodnotě 103 667 153 Kč. Dotace od státu čerpá i na zaměstnávání lidí s postižením.

V roce 2019 si takto přišla na necelých 8 milionů korun, v roce 2016 to bylo přes 5 milionů korun, v předchozích letech okolo 3 milionů korun.

Transparency International dlouhodobě poukazuje, že 90-100 % zakázek je v První chráněné dílně řešeno subdodavatelsky. Podobně problematické rysy má i styl dodávání náhradního plnění pro firmy nad 25 zaměstnanců, které nesplňují kvóty pro zaměstnání počtu osob s handicapem a řeší to tedy náhradním plněním. U Horáčka to neznamená práci pro handicapované, ale pouze tok peněz z firmy do firmy.

3 komentáře: „Trestně stíhaný Tomáš Horáček a jeho dotační byznys „prádelna“

 • 14. 12. 2020 (21:12)
  Trvalý odkaz

  Redakce supeeer článek ….jen tak dále !!! Jen mohl přemluvit ty děvčátka z jachty ,ať jdou k žehlící lince,neboť by tam nebyla tak sama samotinká a ještě bez plynu 🙂

  Reagovat
 • 15. 12. 2020 (17:29)
  Trvalý odkaz

  Zajímalo by mě ,zda takový zloděj půjde sedět nebo mu Teryngel zařídí přes úplatek soudce, který řekne že to je normální pro českou povahu .

  Reagovat
 • 16. 12. 2020 (20:27)
  Trvalý odkaz

  Tak ta fotka !! To jste zabili….kde se nechal takto ten konfident vyfotit!! Nemyslel si ,že máme jako národ jitrnice na čele a přitom ji tam bude mít on!!! Dobře vy….

  Reagovat

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..