weicon

Zdá se, že je pandemie covid na ústupu, můžeme se pustit do hodnocení. Seznam chyb je dlouhý, ale nejvíce do očí bijící bylo nepochopení a nereagování na to, že vir ohrožuje především seniory a nemocné. Jinými slovy, tvůrci restrikcí nepochopili nepřítele.

Data, která jsme měli k dispozici vloni na jaře, vedla ke dvěma pohledům. Za prvé, výhody ochrany starých a rizikových osob převyšují náklady. Za druhé, náklady na ochranu mladých a zdravých převyšují výhody.

Chránili jsme ale všechny stejně.

Pro ochranu před šířením covidu kombinujeme tzv. dobrovolná a donucovací (např. lockdowny) nefarmaceutická opatření – roušky, mytí rukou, karanténa, distancování a izolace infikovaných lidí – vše pod záštitou ochrany. Mezi výhody této ochrany patří snížení možnosti úmrtí, snížeí bolesti, utrpení a nákladů na zdravotní péči spolu se snížením šance na infikování ostatních. Hlavním smyslem této cesty však je, že na Covid-19 zemře méně lidí.

Kolik dnů života zachránily covid restrikce a nucené lockdowny

Představujeme vám data uveřejněná v magazínu wsj.com, která odkazují na čísla ve Spojených státech. Nicméně obecné dopady, které z tohoto vyplývají, se dají velmi snadno aplikovat i na Evropu, resp. Českou republiku. Posuďte sami.

Globální průměrná míra úmrtnosti na Covid-19 je zhruba 0,23 %. Průměrná úmrtnost (v USA) je vyšší, kolem 0,3 % nebo 0,4 %, protože Američané jsou starší a méně zdraví než ve většině ostatních zemí.

Úmrtnost na infekce s věkem exponenciálně zvyšuje. U 85letého muže to může být 2 000 krát více než u 18letého. Toto zvýšení úmrtnosti podle věku je částečně způsobeno komorbiditami, které s věkem rostou.

Primárním rizikem covidu je infekce vedoucí k úmrtí. Ti, kdo zemřou, ztrácejí roky na základě statistické délky života. Tyto roky se rovnají míře úmrtnosti na infekci krát očekávaná délka života.

Pokud by vakcíny Moderna, Pfizer / BioNTech a Johnson & Johnson nebyly nikdy vyvinuty, pandemie by pokračovala, dokud by nebylo dosaženo přirozené kolektivní imunity. To je bod cyklu infekčního onemocnění, kdy má dostatek populace takovou imunitu, že průměrný počet nově infikovaných lidí, kteří onemocní, klesne pod jednu.

Ve skutečnosti ti, kteří mají imunitu, chrání ty, kteří jsou stále zranitelní, a nemoc do značné míry zmizí. Celková imunita by u covidu byla dosažena po infikování asi 70 % populace.

U mladých se zachránilo 7,5 hodiny života, u starých 65 dní

Dokonalá ochrana by sice vyloučila riziko infekce, ale jen málokdo může žít v dlouhodobé izolaci. Na základě údajů analyzovaných ekonomy z Kalifornské univerzity v Berkeley předpokládáme, že nařízené lockdowny snížily riziko infekce zhruba o polovinu. U průměrného Američana se tak snížilo riziko infekce ze 70 % na 35 %.

Představujeme vám data uveřejněná v magazínu wsj.com, která odkazují na čísla ve Spojených státech. Nicméně obecné dopady, které z tohoto vyplývají, se dají velmi snadno aplikovat i na Evropu, resp. Českou republiku. Posuďte sami.

Výhody ochrany jsou u starších lidí nepoměrně vyšší. Zvažte dva extrémy: 18letý a 85letý. Pokud 18letý mladík zemře, ztratí 61,2 roku očekávaného života. To je hodně. Pravděpodobnost úmrtí 18letého člověka, pokud je infikován, je však malá, asi 0,004 %. Očekávané roky ztráty života jsou tedy pouze 0,004 % krát 35 % krát 61,2 let, což je 0,0009 roku. To je jen 7,5 hodiny. Všechno, čím si tento mladší člověk za poslední rok prošel, bylo zabránit v průměru ztrátě 7,5 hodiny života.

Nyní zvažte 85letého. Pokud zemře, ztratí 6,4 roku očekávaného života. Pravděpodobnost úmrtí, pokud je infikován, je pro něj mnohem vyšší, přibližně 8 %. Očekávané roky ztráty života jsou tedy 8 % krát 35 % krát 6,4 roku, což je 0,179 rok – 65 dní. Výhody ochrany, měřené v délce života, jsou u starší osoby 210krát vyšší.

Následky covid restrikcí v číslech

Náklady na ochranu zahrnují zrušenou výuku, sníženou ekonomickou aktivitu, zvýšené zneužívání návykových látek, více sebevražd, větší osamělosti, omezený kontakt s blízkými, opožděné diagnózy rakoviny, zvýšení úzkostí, nižší růst mezd, omezení cestování, omezené možnosti zábavy, a méně příležitostí k socializaci a budování přátelství.

Ve studii pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2020 odhadují Eric Hanushek a Ludger Woessmann ztrátu na celoživotní příjem pro jednotlivé studenty na 6 % (za předpokladu, že školy byly zavřeny nebo sníženy na ekvivalent 67 % běžné výuky). Vzhledem k průměrnému celoživotnímu výdělku v USA ve výši 1,7 milionu dolarů se toto 6 % promítne do 102 000 $ na studenta. Tato ztráta příjmu ovlivňuje mladší Američany. Ti, kdo jsou v důchodovém věku, nejsou tímto dopadem přímo dotčeni.

Za předpokladu, že jedinými náklady covidových restrikcí jsou snížené celoživotní výdělky, a na druhé straně je jedinou výhodou ochrana možných let dožití, stojí 18letého člověka jeho zachráněných 7,5 hodin života 102 000 $.

Zaplatili byste tuto částku za to, že budete žít dalších 7,5 hodiny?

Který 18letý člověk si cení svého času na 13 600 $ za hodinu?

Náklady na osobu ve věku 85 let se blíží nule (tato osoba je pravděpodobně v důchodu, tedy nevýdělečná) a výhoda je 65 dní. Nicméně 85letý člověk může naopak raději podstoupit větší riziko pro to, aby strávil čas se svými blízkými.

Při zpětném pohledu měl osmnáctiletý mladík investovat do ochrany jen minimálně; náklady překročily výhody. Práce, škola, sport a socializace měly pokračovat, možná s některými drobnými opatřeními. Ale 85letého je to naopak. zde výhody (rozumějte zachráněné přeživší dny) převýšily náklady.

Politici covid nepochopili, ale uchopili

Kdyby tvůrci restrikcí nepříteli (covidu) porozuměli, navrhli by cílenou ochranu pro mladé a staré zvlášť, zúžili své úsilí na nejzranitelnějších 11 % populace a zbylých 89 % (Američanů) by zbavili zbytečných zátěží.

Od jara loňského roku víme, že Covid19 je zásadně ohrožující pro seniory a metabolicky nezdravé. Seniory bylo možné mnohem chytřeji a cíleněji chránit, metabolicky nezdravým pomáhat se zlepšením zdravotního stavu (mnohé parametry jde objektivně zlepšovat v pádu týdnů), a také investovat do zdravotnictví.

Místo zavírání se doma by byla účinější propagace pobytu venku, pohybu na čerstvém vzduchu, omezení hromadných akcí, propagace omezení hromadné dopravy, práce z domu pro ty, kdo mohou. Zkrátka restrikce, které jsou reálné a jde je proto dodržovat i dlouhodobě a především neškodí více než samotný virus.

Jak to vnímáte vy?

Čtěte také: Kolik stojí testování dětí ve školách

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..